Mail ons!

info@nfminfo.nl

Ons adres

Trompet 18H, Enkhuizen

Werktijden

Ma - Vrij, 9:00 tot 17:00

Disclaimer

Disclaimer

Nationale Facturatie Maatschappij (Kamer van Koophandel: 37121644), hierna te noemen NFM, verleent u hierbij toegang tot www.nationalefacturatiemaatschappij.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

NFM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

NFM spant zich in om de inhoud van www.nationalefacturatiemaatschappij.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.nationalefacturatiemaatschappij.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van NFM.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.nationalefacturatiemaatschappij.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op www.nationalefacturatiemaatschappij.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan NFM nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij NFM.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van NFM, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.